Humoristický magazín Sorry znovu v tištěné podobě

Nejdéle vycházející humoristické periodikum v rámci samostatného českého mediálního trhu, magazín Sorry, se po roce a čtvrt své provizorní existence ve virtuálním internetovém prostoru, opět vrací na pulty novinových stánků.

Humoristický měsíčník Sorry poprvé vyšel v březnu 1992 pod vydavatelskou hlavičkou JUDr. Fidelese Schlée. Zatím poslední tištěné vydání tohoto měsíčníku připadlo na prosinec 2013. Za téměř dvaadvacetiletou kariérou tohoto unikátního projektu v rámci českého mediálního trhu stojí především publicista Milan Podobský (Fefík) a novináři Vilém Svoboda (Vilas) a Petr Kovář (Vářka). Nedílnou, a ve své podstatě stěžejní, součástí magazínu Sorry jsou však kreslené vtipy, na jejichž tvorbě, se za celou dobu existence magazínu, podílely mimo jiné takové osobnosti české karikatury, jakými byly a jsou například Michal Hrdý, Petr Urban, Marek Douša, Radovan Rakus, Marek Setíkovský, Jiří Koštýř, Eja Kulovaný, Karel Klos a další.

Za tištěným vzkříšením titulu Sorry stojí fakticky vydavatelství A 11. Titul, který jeho autoři po ukončení spolupráce s Dr. Schlée v lednu 2014 byli nuceni přesunout na internet, se vydavatelství A 11 rozhodlo opět vrátit do papírové podoby k datu 1. dubna 2015.